Proizvodi

Pouzdano izvođenje radova

Kvalitetni proizvodi za potrebe sušenja

Proizvodimo sušare u kapacitetima od 600 – 42000 kg/h. Tipska rješenja sušara su MINI 600, MINI 750 i STABIL 1000-4000. Sve ostale kapacitete sušara radimo po narudžbi klijenta, prilagođavajući se prostoru i energentu koji klijent ima na raspolaganju.

Sušare za zrno MINI 600/750

Sušara je namjenjena za kvalitetno kontinuirano sušenje svih vrsta zrna, a posebno za sušenje visokovlažnog zrna kukuruza. Opširnije…

Sušare za zrno STABIL

Sušare za sušenje sjemenskog i merkatilnog zrna. Opširnije…

Industrijske sušare za zrno

Sistem sušara kapaciteta do sto vagona kukuruza na dan omogućuje uklapanje u svaku lokaciju. Opširnije…

Sušare za voće i povrće

Sušara služi za sušenje voća, povrća, gljiva, tjestenine i ostalih rastresitih materijala u prehrambenoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji.

Sušare u linijama peletiranja drvne mase

Visoko temperaturne sušare za piljevinu i sličan usitnjeni drveni materijal u proizvodnji drvenih peleta. Opširnije…

Transportna oprema za zrno

Rederi, elevatori, pužni transporteri.

Specijalne sušare

Sušare po posebnoj narudžbi kupca.

Silosna postrojenja

Silosna postrojenja za prijem, čišćenje, sušenje i skladištenje zrna.

Prečistači za zrno

Aspiracioni i rotacioni prečistači.