Projektiranje, izgradnja i izvođenje objekata

SILO-TEHNIKA d.o.o.

Vodeće poduzeće u Hrvatskoj na području sušenja s dugogodišnjom tradicijom projektiranja i proizvodnje sušara.

Pouzdano izvođenje radova

Optimalna i kvalitetna gradnja

Od koncepta do dizajna, naš tim stručnjaka osigurava pretvorbu vaše vizije u stvarnost, dok ima u vidu praktične aspekte izgradnje.

Sušare za zrno

Sušare su namjenjene za sušenje sjemenskog i merkatilnog zrna.

Sušare u linijama peletiranja drvne mase

Visoko temperaturne sušare za piljevinu i sličan usitnjeni drveni materijal u proizvodnji drvenih peleta.

Sušare za voće i povrće

Sušare za sušenje voća, povrća, gljiva, tjestenine i ostalih rastresitih materijala u prehrambenoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji.

Pružamo kvalitetnu izradu i fokusiramo se na razvoj dugotrajnih odnosa s našim klijentima.

Kontaktirajte nas za Vaš sljedeći projekt

Adresa
Supilova 339
51300 Delnice
Hrvatska

Telefon
+385-51-812-472
+385-51-814-029

Email
silotehnika@gmail.com
seting@ri.t-com.hr