Vaučerom do razvoja tehnologije linije sušenja bioplinskog digestata bez emisije amonijaka

Naziv projekta: “Vaučerom do razvoja tehnologije linije sušenja bioplinskog  digestata bez emisije amonijaka”

Referentna oznaka ugovora : KK.03.2.2.03.0164

Korisnik usluge : Silo-Tehnika d.o.o. 51300 Delnice, Supilova 339

Pružatelj usluge : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 10000 Zagreb, Svetošimunska cesta 25

Ukupna vrijednost projekta : 51.850,00 HRK bez PDV-a

EU bespovratna sredstva :     36.295,00 HRK bez PDV-a

Projekt je sufinanciran iz : Europski fond za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta : 03.12.2020.g do 02.05.2021.g.

Kontakt osoba :  Sigfrid Nikola, prokurist

Kratak opis projekta

Korisnik usluge, poduzeće  Silo-Tehnika d.o.o. je razvilo tehnologiju i konstruiralo sušaru za sušenje bioplinskog digestata, koja kao energent koristi toplinsku energiju bioplinske kogeneracije. Kod sušenja digestata se oslobađa amonijak koji je snažan staklenički plin.

Pružatelj usluge, Agronomski fakultet će istražiti tehnologiju mineralizacije amonijaka kako bi ga zadržali u osušenom digestatu.

Opći društveni cilj projekta

  • Ovladati tehnologijom sušenja bioplinskog digestata bez emisije amonijaka i time pridonijeti zaštiti okoline.
  • Zadržati amonijak u mineraliziranom stanju u osušenom digestatu kako bi se korištenjem osušenog digestata kao gnojiva doprineslo smanjenju korištenja mineralnog gnojiva (u ovom slučaju dušika) što je jedan od važnih ciljeva EU.

Specifični cilj projekta

Korisnik usluge, ovladavanjem nove tehnologije proširuje svoj program nastupa na tržištu, povećava zaposlenost kapaciteta projektiranja i proizvodnje i povećava ukupni prihod.

Realizacija tehnologije daje mogućnost zapošljavanja novih radnika.

Više informacija o projektu na seting@ri.t-com.hr.

KONTAKTI POSREDNIČKIH TIJELA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
info@mingo.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
10000 Zagreb, Ksaver 208
press@hamagbicro.hr