Sušara za metalne mijehove i fleksibilne cijevi

Na zahtijev klijenta konstruirali smo sušaru za potrebe sušenja metalnih mijehova i fleksibilnih cijevi.

Primjer proizvodnog programa našeg klijenta

Nakon završetka proizvodnje s ovih je elemenata potrebno dehidracijom ukloniti tragove emulzije i vlage. Za tu svrhu prilagodili smo konstrukciju naše KKS sušare.

KKS-M12 sušara za metalne dijelove

Šaržna sušara za metalne mjehove i fleksibilne cijevi komorna je sušara koja suši materijal u struji pokretnog toplog zraka. Materijal je moguće staviti na dno komore sušare ili u poseban uklonjivi nosač konstruiran za specifične elemente.

Topli zrak se aktivno usisava i izbacuje iz sušare pomoću 2 ventilatora. Radi energetske optimizacije, zrak se recirkulira u sušari dok se ne postigne dovoljna zasićenost prije ubacivanja svježeg zraka.

Energetika sušare rješena je jednostavnim, lako zamjenjivim električnim grijačima uloženim u registar preko kojeg struji svježi zrak.

Upravljanje strojem je automatizirano.  Stroj ima mogućnost ručnog rada za potrebe kontrole i testiranja.  Upravljanje strojem vrši se s PLC-a koji se nalazi s prednje strane stroja. Tijekom rada stroju nije potreban stalan nadzor, rukovanje niti podešavanje.

Jednostavna i lako upravljiva PLC jedinica

Stroj je potrebno priključiti na odgovarajući odvodni zrakovod koji će omogućiti odvođenje zraka iz radnog prostora.

Stroj je samostojeći. Stroj je moguće na prikladan način pričvrstiti za podlogu u natkrivenom radnom prostoru. Stroj nije namijenjen za vanjsku upotrebu.

Sušara KKS -M12

Jedan ciklus rada komore sastoji se od tri dijela:

  1. zagrijavanje,
  2. sušenje,
  3. hlađenje.

Po završetku ciklusa, osušeni elementi su ohlađeni na sobnu temperaturu te se njima može jednostavno i sigurno rukovati.

Komandni ormar sušare KKS-M12

Jedan ciklus sušenja traje oko 50-60 minuta. Nakon uklanjanja osušenog materijala moguće je odmah započeti sljedeći ciklus.