Kontakt

Osnovni kontakt podaci

Naziv poduzeća: Silo – tehnika d.o.o.
Sjedište: 51300 Delnice, Supilova 339
Matični broj: 02917793
Direktor: Sigfrid Nikola, dipl.ing.stroj.
Adresa: Supilova 339, 51300 Delnice, Gorski Kotar, Croatia
Telefon: + 385 51 812 472 / 814 029
mobitel: +385 098 329 217
e-mail: seting@ri.t-com.hr , silotehnika@gmail.com

Osobe za kontakt:

Sigfrid Nikola, dipl.ing.stroj. +385 98 329 217 e-mail
Igor Špoljarić, dipl.ing.stroj. +385 51 814 029 e-mail
Saša Nikola, dipl.ing.stroj. +385

Kontaktirajte nas putem web obrasca: