Arhiva kategorije: Sušare za voće, povrće i ljekovito bilje

Sušare za voće, povrće i ljekovito bilje

Ove sušare namijenjene su sušenju povrća, voća, ljekovitog bilja, tjestenina, gljiva i ostalih rastresitih materijala u prehrambenoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Kapacitetom se prilagođavaju potrebama kako malih OPG-ova tako i većih proizvodnih postrojenja.

Sušare su komorne, sa nizom perforiranih tavica na koje se slaže porozni sloj materijala za sušenje koji miruje u struji toplog zraka. Ovim načinom sušenja očuvan je oblik i boja materijala, ne dolazi do loma i oštećenja te se dobiva visokokvalitetan osušeni proizvod.

Fleksibilna automatika omogućava laku i pouzdanu regulaciju parametara sušenja te pisanje vlastitih režima sušenja, čime je omogućeno postizanje optimalnih uvijeta sušenja prilagođenih vašim kulturama, proizvodima i kultivarima.

Tipkove naših sušara možete upoznati u nastavku stranice: