Komorna šaržna sušara za sječku

Komorna sušara sječke (KSS) šaržna je sušara sa stacionarnim slojem sječke. Komora sušare može se uklopiti u prostore različitih dimenzija. Moguća je realizacija u  postojećem prostoru odlagališta sječke.

U pod komore ugrađuju se ventilacioni kanali pokriveni perforiranim limom. Kroz kanale ulazi zrak zagrijan izmjenjivačem topline i pokretan ventilatorima. Prolazom kroz sloj sječke jednolike visine  zrak predaje toplinu sječki, apsorbira isparenu vodu iz sječke i zasiti se vodenom parom do točke blizu zasićenja na izlazu iz sloja sječke.

Sušenje traje dok se ne postigne željena prosječna vlaga u sloju sječke.

Tlocrtni prikaz sušare KSS (KSS 2×160)

Tehnološki proces sušenja i upravljanje

Privod sječke može se rješavati automatskim transportom, a robusna izvedba sušare omogućava rasprostranjivanje odnosno uklanjanje sloja sječke u komori korištenjem utovarivača.

elementi podne rešetke u robusnoj izvedbi

Obzirom na jednostavnost procesa sušenja i same sušare, procesom sušenja upravlja se ručno, aktivacijom grijača i ventilatora. Sušari nije potreban stalan nadzor niti regulacija tijekom sušenja. Uputno je da netko bude prisutan u nadzoru cjelokupnog postrojenja dok je sušara aktivna.

Energetika i zaštita okoliša

Sušara je energetski racionalizirana te izrađena u skladu sa svim važećim propisima i regulativama EU, osobito onima vezanim za zaštitu okoliša i zaštitu od požara.

Energetski modul sušare KSS 2×160

Sušara je primarno  usmjerena na iskorištavanje otpadne topline odnosno korištenje visoko ili niskotemperaturnih energenata iz kotlovnica ili kogeneracijskih postrojenja:

 • topla voda od 40 ºC i više;
 • niskotlačna para;
 • dimni plinovi kotlovnice ili ispušni plinovi plinskog motora

Ukoliko takav energent nije dostupan, sušaru je moguće prilagoditi kupcu ugradnjom drugačijeg energetskog modula.

Tehničko – tehnološke karakteristike modela KSS2x160

Prema zahtijevu klijenta izvedena je prototipna dvokomorna sušara za sječku. Izvedene i garantirane karakteristike pojedine komore su kako slijedi:

 • Dimenzije tlocrta komore: 10×10 m
 • Dimenzije sloja sječke: 10×8 m
 • Visina sloja sječke: cca 2 m
 • Volumen sječke u komori: 10x8x2=160 m3
 • Težina vlažne sječke u komori kod γ=375 kg/m3: 60.000 kg
 • Sadržaj vode u vlažnoj sječki: 40%
 • Prosječni sadržaj vode u osušenoj sječki: 25%
 • Isušena voda u komori: 12.000 kg
 • Težina osušene sječke kod sadržaja vode od 25%: 48.000 kg
 • Temperatura zraka za sušenje (atm. zrak 15°C): 60-70°C
 • Energent topla voda: 80/60°C
 • Instalirana energija izmjenjivača: 4×250=1000 kW
 • Potrošnja toplinske energije cca: 1,1-1,4 kWh/kg isparene vode
 • Instalirana snaga elektromotora: 4×7,5=30 kW
 • Trajanje sušenja šarže (40/25%) cca: 16-20 h

Tehnološki proces sušenja u modelu KSS2x160

Tehnološki proces sušenja prilagođen je potrebama i mogućnostima klijenta.

Sječka se nakon izrade na stroju (haker, čiper) trakastim transporterom istresa u željenu komoru. Hrpa sječke se utovarivačem poravnava u sloj visine 2 m što jednoličnije visine. Jednoličnost visine sloja sječke ključna je za uspješno vođenje procesa sušenja.

Nakon završetka punjenja komore i poravnanja sloja uključuju se ventilatori i započinje proces sušenja. Vanjski zrak struji preko lameliranog izmjenjivača topline, zagrijava se na temperaturu 60-70°C i upuhuje u sloj sječke kroz kanal i pokrivnu rešetku kanala. Režim sušenja je konstantan.

Zrak se kroz sloj sječke lepezasto širi po čitavoj površini  sloja sječke.  Sušenje traje cca 16-20 sati ovisno o sadržaju vode u sječki. Sušara omogućava sušenje sječke na zadanu prosječnu vlagu. Po završetku sušenja donji slojevi biti će osušeni na cca 3%, a vršni na cca 40%. Daljnom manipulacijom slojevi će se izmješati rezultirajući prosječnom vlagom od 25% što je zadovoljavajuće za potrebe ložišta kotlovnica.

shema
Prosušenost sječke u presjeku sloja

Dužim sušenjem u sušari ili unošenjem sječke niže ulazne vlage smanjiti će sadržaj vode u sječki ispod 25%.

Za drugačije zahtjeve pri sušenju sječke, kontinuirano sušenje sječke, sušenje piljevine i sl molimo pogledajte ostatak našeg proizvodnog programa za drvo.

Komora sušare KSS 2×160 tijekom pražnjenja

Na kraju sušenja potrebno je ručno ugasiti ventilatore. Cirkulaciju tople vode za vrijeme pražnjenja i punjenja komore nije potrebno prekidati.