SVS – kontinuirana sušara za sušenje drvne sječke

Sušara SVS sušara je velikog kapaciteta namjenjena sušenju drvne sječke raznih vrsta drveta.

Sušara SVS  dizajnirana je modularno čime je omogućeno postizanje optimalnog kapaciteta za potrebe postrojenja različitih veličina.

Osnovne karakteristike

Sušara se sastoji od jednog ili više modula SVS 30. Kapacitet sušare regulira se brojem pojedinih modula.

Opće karakteristike osnovnog modula sušare su:

  • osnovni modul sušare SVS 30 s vertikalnim slojem sječke površine sloja 30 m²
  • kapacitet pojedinog modula sušare SVS 30 od 1100-3200 kg/h ulazne sječke kod redukcije  vode 43/20% (vlažnost 75/25%) ovisno o temperaturi zraka za sušenje
Modul sušare SVS 30

Slaganjem u liniju većeg broja  modula moguće je realizirati sušaru površine sloja 30-300 m² i više.

Silo-tehnika d.o.o. u mogućnosti je izvršiti projektiranje i izvođenje cijele linije, kompletne s  potrebnom transportnom opremom i automatikom te omogućiti kontinuirani, automatizirani rad cjelokupnog postrojenja.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Energetika

Sušara SVS 30 primarno je usmjerena na iskorištavanje otpadne topline odnosno korištenje visoko ili niskotemperaturnih energenata iz kotlovnica ili kogeneracijskih postrojenja:

  • topla voda od 40ºC i više;
  • niskotlačna para;
  • dimni plinovi kotlovnice ili ispušni plinovi plinskog motora.

Ukoliko takav energent nije dostupan, sušaru je moguće prilagoditi kupcu ugradnjom drugačijeg energetskog modula.

Upravljanje

Sušara radi automatski, upravljana PLC jedinicom s jasno izrađenim, prilagođenim i jednostavnim sučeljem za upotrebu.

Ovisno o izvedbi (jedan ili više modula), sušara se oprema transportnom opremom kojom također upravlja PLC jedinica čime je rad svih dijelova pogona automatiziran i međusobno sinkroniziran.

Ostale karakteristike

Osim navedenog, sušara SVS 30 odlikuje se:

  • niskom potrošnjom električne energije (ventilatori visokog stupnja iskorištenja 70-85%), što je čini idealnom za kogeneracijska postrojenja
  • malaom tlocrtnom površinom (modul sušare sa 30 m² smješta se na površinu od 18 m²)
  • jednostavnošću održavanja i niskim potrebama za servisiranjem (mali broj pokretnih dijelova)
  • robusnom konstrukcijom i velikom trajnošću

Zaštita okoliša

Pri sušenju, emisija prašine i sitnih čestica zadržava se ispod 20 mg/m³ , pri čemu su zadovoljeni svi važeći EU propisi o zaštiti zraka.

Sušara SVS 30 primarno je namjenjena iskorištavanju viška topline iz kotlovnica, kogeneracijskih postrojenja i sličnih pogona čime se podiže ukupna iskoristivost cijelokupnog postrojenja te postiže veća energetska učinkovitost.