KKS 10 i 20 sušare

KKS 10 sušara za manja poljoprivredna gospodarstva sa automatikom i tavicama od INOX-a.

Ova sušara ima mobilnu policu sa tavicama zbog lakšeg ulaganja i izvlačenja istih, odnosno olakšanog punjenja i pražnjenja, ali i održavanja sušare. Više o KKS 10 i 20 sušarama možete pročitati ovdje.