Sušara za sjemenski kukuruz

Naša sušara za sjemenski kukuruz kapaciteta ____ omogućava kvalitetno, ravnomjerno sušenje kukuruza u klipu bez oštećivanja klipa, čime se dobiva visoka kvaliteta i rodnost sjemenskog kukuruza.