Koritasta sušara

Koritasta sušara je višenamjenska, univerzalna sušara u kojoj se materijal (roba za sušenje) u toku sušenja miješa. Ovime je omogućeno sušenje različitih sirovina, posebno ljepljivih materijala (bundevske koštice, pivski trop, orah, lešnjak, grah, grašak, sjemena trava, kukuruz, pšenica, uljana repica i sl.)

U ovakvoj sušari moguće je sušiti robu šaržno (sušenje na kompletnoj površini sušare uz miješanje robe, te nakon što je roba osušena vrši se hlađenje robe na kompletnoj površini sušare) ili kontinuirano (na dijelu sušare vrši se sušenje robe a na dijelu hlađenje robe, mješalica sušare osim mješanja vrši i transport robe po površini sušare). Mješalica osim što vrši rotaciono kretanje i sa svojim lopaticama mješa robu, vrši i pravocrtno kretanje po koritu sušare pa transportira robu po površini sušare.

Sheme i opis rada: