Mini sušare za zrno

Sušare za zrno MINI 600 i MINI 750 namjenjene su za kvalitetno kontinuirano sušenje svih vrsta zrna  (žitarica i uljarica), a posebno za sušenje visokovlažnog zrna kukuruza. Namjenjene su manjim proizvođačima zrna, osobito stočarima kako bi svoju proizvodnju namjenskog hibrida kukuruza sačuvali za svoje potrebe.

Dnevni kapacitet sušare je 14 – 28 t, ovisno o ulaznoj vlazi zrna i broju radnih sati u danu. Sušara je nominalno dimenzionirana na 600 kg/h kod redukcije vlage sa 32% na 14%. Pri redukciji vlage s 20% na 14% moguće je postići kapacitet od 1 200 kg/h.

Konstrukcija

Sušara je čvrste izvedbe od čeličnih kvadratnih cijevi kvalitetno korozivno zaštićenih, oplaštena iznutra i izvana alu-cink limom i toplinski izolirana.

Generator topline je direktni, izrađen od vatrootpornog čelika sa kvalitetnim dvostupanjskim plamenikom na lož – ulje ili plin. Energetska racionalizacija recirkulacijom zraka za hlađenje zrna.

Punjenje i pražnjenje sušare vrši se transporterima, impulsno automatski upravljanima. Svim elementima sušare upravlja se sa komandnog ormarića.

Sušara se isporučuje kompletno složena i funkcionalna, a na gradilištu se montira na pripremljeni temelj. Dodatno se montira pripadajuća transportna oprema.

Rad sušare

U kontinuiranom radu sušara radi automatski i samo se povremeno nadzire. Kod izmjene ulazne vlage zrna potrebno je na komandnom ormariću izmjeniti parametar rada izuzimača. Zrno u toku sušenja polagano “putuje” prema dnu sušare, kroz zonu sušenja i zonu hladenja bez pregrijavanja i oštećenja. Iz sušare izlazi kvalitetno, ravnomjerno osušeno zrno spremno za skladištenje.

Smještaj sušare

Sušara se sastoji od dva komada, a za transport je potreban kamion dužine sanduka 4 m. Težina sušare je manja od 1000 kg. Sušara se postavlja na jednostavan betonski temelj.

Betonski temelj

MINI 600 jednostavna je konstrukcija koju izrađuje sam kupac prema skicama Setinga. Konstrukcija temelja sušare omogućava čvrsto temeljenje koje osigurava stabilnost i siguran rad stroja.

mini 600 temelj 3D

Ispod sušare montira se transporter koji transportira zrno u silos, traktorsku prikolicu, kamion i sl.

Kao i sušare većih kapaciteta, i MINI 600 moguće je uklopiti kao dio linije za sušenje i skladištenje.

Kupnja sušare i dodatne informacije

Više informacija o sušari Mini 600, cijenama i eventualnoj kupnji sušare možete zatražiti od naših inženjera koje možete direktno kontataktirati. Spremni smo vas posjetiti i na lokaciji i dati savjete kako kompletirati liniju za sušenje.

Naš prospekt

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [947.67 KB]